Specialiserade testföretaget QTEMA etablerar sig på Sätterstrand

I servermiljön hos Compare Testlab på Sätterstrand kommer Qtema att jobba för att förvandla Värmland till landets IT-säkraste region. Verksamheten genererar en handfull nya jobb direkt och ett 20-tal på sikt enligt VD Anita Roll.

Roofac besiktar Nordens största kyrkobyggnad

Företagen på Sätterstrand är viktiga ambassadörer för entreprenörsskapet på området. Roofac har exempelvis nyligen genomfört en besiktning av Uppsala domkyrkas tornspiror på en höjd av 118 meter med hjälp av rep ”Rope Acess”.

Norge kommer närmre Sätterstrand

Nu är den nya flygförbindelsen mellan Karlstad och Oslo igång. Den norska marknaden är viktig för Sätterstrand och nu har vi lättare att  ytterligare stärka samarbetet med Norge.

Landstinget och Compare Testlab på Sätterstrand har börjat med tester av IT-system i vården

Testerna genomförs på Compare Testlab där ett speciellt testrum – ”LiVrustkammaren” – byggts upp med tillgång till landstingets IT-system och Compare Testlabs testmiljö. På Sätterstrand finns en yrkeshögskoleutbildning för kvalificerade programvarutestare som pågår på Compare Testlab, vilket ger synergimöjligheter till kompetensutveckling ”Detta gör det lättare att exempelvis skapa anpassade utbildningar för landstingets personal”, enligt Thomas […]

Socialdepartementet besökte Sätterstrand

En delegation från Socialdepartementet med statssekreterare Karin Johansson i spetsen har besökt Compare Testlab på Sätterstrand tillsammans med ledamöter ur landstingsstyrelsen och tjänstemannadelegationen. Syftet med besöket var att landstinget ville informera om verksamheten och landstingets avtal med Compare när det gäller tester av IT-system för vården.

Värmlands absoluta spets av innovationer och nya företag

Expertföretaget inom programvarutest Qamcom, som etablerat sig på Compare Testlab på Sätterstrand, var ett av de spetsföretag som valts ut för att presenteras på årets RAMP. Nio företag hade valts ut, däribland Qamcom som nu har fyra erfarna testspecialister: Malin Hedman, Niclas Herlin, Rikard Edgren och Henrik Emilsson.

Sätterstrandsföretag på Europas största mässor

Företaget Roofac på Sätterstrand har besökt mässan i Dusseldorf som är Europas största mässa gällande personliga fallskydds utrustningar och system. Utbudet är enormt och möjligheterna många. Fler och fler företag ser fördelarna med att utbilda sin personal i taksäkerhet, intresset är nu stort att välja rätt modern utrustning för säkert arbete på tak. Så håll […]

Kontaktformulär