HÖG TILLGÄNGLIGHET
För att kunna erbjuda högsta möjliga tillgänglighet, har SBP så kallad ’N+1’-redundans för alla ingående vitala delsystem i datacentret. Det innebär att det finns reservenheter redo att tas i drift omedelbart vid en eventuell driftstörning. De ingående redundanta delsystemen är:

Kyla (klimat) – redundanta Chillrar och klimatmaskiner
Kommunikation – helt separerade fibervägar, ända in till datorhallarna.
Elförsörjning – dubbla matningsvägar, redundant UPS (batteribackup), reservkraft (dieselgenerator).
Support/Expertis
Tillgängligt dygnet runt
Övrig säkerhet garanteras med hjälp av stängsel, övervakningskameror, nycklar, passerkortsystem, larm, rök- och läckagedetektering. Du kommer åt dina servrar när som helst på året och dygnet! Önskas en förlängd arm på plats erbjuder vi även det.