Inför att Karlstads kommun skulle etablera ytterligare en serverhall för att skapa en säker driftmiljö för koncernens IT-miljö, genomfördes en konroll av vad som fanns att hyra.

Alternativet hade varit att bygga en ny serverhall i egen regi, vilket inte var kostnadseffektivt.

– ”Vi tittade på olika hallar där vi kunde hyra, och de som stod ut var Sätterstrand Business Park.”

Det som gjorde att vi valde Sätterstrand, var att det är en anläggning med en plan för energieffektivisering, såsom värmeåtervinning, frikyla m.m. Det finns också möjlighet att etablera IT-drift på 350VDC, vilket Karlstads kommun har använt sedan starten