SPARA ENERGI
På Sätterstrand finns idag världens första kommersiella datorhall för likström. Eftersom dagens datorer och kringutrustning är försedda med så kallade switchade nätaggregat kan dessa, utan speciell anpassning, drivas på 350V DC och dra nytta av de fördelar som finns. De riktigt stora vinsterna i verkningsgrad (energieffektivitet) fås med datorutrustning försedd med DC-optimerade nätaggregat.

Med färre omvandlingssteg i UPS, servrar och minskat kylbehov har mätningar visat energivinster på cirka 25-30 %, jämfört med ett konventionellt AC-system. Att DC-aggregaten dessutom är av enklare konstruktion med färre komponenter gör att tillverkningen blir billigare, när produktionsapparaten är i full gång.