Den verksamhet som bedrivs inom Nordic MedTest kräver en geografiskt samlad tillgång till datahall, testlokaler, kontorsarbetsplatser och konferensmöjligheter. Det ställs dessutom höga krav på såväl säkerhet som tillgänglighet.

Hos SBP har vi hittat lokaler som fyller dessa krav. Vi möter dessutom en erfarenhet och förståelse för våra behov samt känner en trygghet i att långsiktigt kunna expandera verksamheten inom området.

Att lokalerna ligger mycket naturskönt som t.ex. ger möjlighet till energigivande lunchpromenader är en fin bonus.