QTEMA valde att ha sin lokala Värmlands-etablering på Sätterstrand, Hammarö, då vi ser de stora och spännande fördelarna med att befinns oss i en högteknologisk miljö. Vi ser det som en stor möjlighet att få samarbeta och utbyta erfarenheter med utpräglat expertorienterad kompetens inom framför allt de affärsområden som QTEMA verkar inom, d v s kvalitetssäkring av IT-system. Att få verka inom ramen för Compare Testlab är verkligen en inkluderande och strategiskt fördelaktig miljö som ger energi, kunskap och även affärsmöjligheter.

Visionen för QTEMA är att Sätterstrand i ännu högre grad kommer att bli ett centrum för modern teknologi och kompetens som svarar upp mot de visioner som finns runt Värmland som en attraktiv tillväxtregion. Förhoppningen är att Sätterstrand verkligen ska vara en Business Park för såväl näringsliv, utbildning och forskning. Värmlands IT-hjärta! Där vill QTEMA vara!

Omgivningarna på Sätterstrand är också mycket tilltalande då man har närhet till såväl skog och natur som Karlstad.