Samarbetet med er har fungerat fruktansvärt bra genom åren som vi anlitat er för utbildningar. De förutsättningar ni har med konferenssal för teoriutbildning, gymnastiksal för fysiska aktiviteter, ”kulisstaden” och övrig utemiljö som vi nyttjat, nära tillgång till lunchförtäring har varit optimala! Servicen med framdukning av för- och eftermiddagskaffe har varit mycket uppskattat av samtliga poliser som närvarat på utbildningarna. De önskemål och behov som vi haft har ni alltid besvarat positivt och varit mycket behjälpliga med att tillgodose.