GRÖN IT-MILJÖ I VÄRLDSKLASS I VÄRLDSKLASS
Hållbar utveckling är väldigt viktigt för Sätterstrand. Det innebär att vi hela tiden strävar efter att ligga i framkant när det gäller miljöfrågor för datahallar.
Det pågår ett ständigt arbete med att hitta förbättringsåtgärder för att kunna driva datacentret så grönt och energieffektivt som möjligt. På området finns till exempel Sätterstrand Testlabb, där ett nära samarbete mellan olika aktörer hittills lett till världens första kommersiella likströmsanläggning, liksom konceptet energiåtervinningscontainer, för att återvinna överskottsvärmen i datacentret.